Porady Online

 

 

więcej

info

Dziedziczenie ustawowe nie wyklucza zachowku

Data publikacji: 15.07.2017r.

Instytucja zachowku ma na celu zadośćuczynienie uprawnionym do spadkobrania to, że spadkodawca pominął ich w testamencie bądź też, że ich udział w spadku został zdecydowanie pomniejszony.

Ustawowi spadkobiercy, którzy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku (na podstawie testamentu) mają możliwość dochodzenia swoich praw poprzez żądanie wypłacenia zachowku. Jednocześnie należy mieć na uwadze sytuację, gdy zachowek przysługuje również spadkobiercom ustawowym. Ma to miejsce w momencie kiedy masa spadkowa została znacząco zmniejszona poprzez darowizny udzielone przez spadkodawcę.

Suma majątku (aktywów) spadkodawcy oraz dokonanych przez niego darowizn stanowi substrat zachowku, od którego obliczana jest właściwa wysokość zachowku.

Istotnym jest, że przy obliczaniu zachowku, do majątku, który pozostawił zmarły należy doliczyć również darowizny, których dokonał przed śmiercią. Nie należy
w tym miejscu uwzględniać drobnych darowizn lub darowizn wykonanych przed więcej, niż 10 laty czy dokonanych na rzecz osób niebędących spadkobiercami.

Art.  991.  §1.  Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§2.  Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Art.  993. Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

Art.  994.  §1.  Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§2.  Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

§3.  Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Czy przy dziedziczeniu ustawowym mam prawo do zachowku?)

Artykuł powiązano z:  o stwierdzenie nabycia spadku z ustaw   o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu   o przyjęcie spadku   o odrzucenie spadku   o zachowek   o dział spadku  

wróć

phone