Dzieci na sali sądowej

Data publikacji: 23.06.2017r.

Od 14 lipca 2017 r. wstęp na salę rozprawę będą miały również dzieci. Jednakże decyzja w tym zakresie będzie należeć do sądu. Dotyczy to wszystkich rozpraw w sprawach cywilnych, a zatem i rodzinnych oraz przed sądami administracyjnymi.  

Art.  152.  §  1.  Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.
§  2.  Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.
Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Czy dziecko może wejść na rozprawę w sądzie?)

wróć

phone