Działalność gospodarcza a majątek wspólny małżeński

Prawo rodzinne  Podział majątku  Prawo cywilne 

wrz

03

Jeden z byłych małżonków działalność gospodarczą w formie jednoosobowej rozpoczął wykonywać na kilka lat przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy w takim przypadku działalność gospodarcza, rozumiana jako przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego byłych małżonków, skoro była ona wykonywana również w czasie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej i przynosiła dochód, który wchodzi do majątku wspólnego zgodnie z przepisami?
 
„(…) Osoby, zarówno fizyczne, jak i prawne, mogą zorganizować przedsiębiorstwo na bazie tylko swojego majątku albo we współdziałaniu z innymi osobami. Ustalenie, na bazie czyjego majątku przedsiębiorstwo zostało zorganizowane, decyduje o tym, komu należy przypisać prawo do niego, jako pewnej funkcjonalnej całości. O tym, komu należy przypisać prawa do przedsiębiorstwa zorganizowanego przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim decyduje ustrój majątkowy, w jakim pozostaje ona z małżonkiem. Przedsiębiorstwo, które powstało i było prowadzone w czasie, gdy stosunki między małżonkami podlegały przepisom o wspólności majątkowej, jako ustroju ustawowym, jest składnikiem majątku wspólnego, nawet wtedy, gdy prowadzone jest tylko przez jednego małżonka (art. 33 § 1 kro). Takiemu zakwalifikowaniu podlega ono jako funkcjonalnie powiązana całość, z której poszczególne składniki mogą być wyłączane ze względów gospodarczych, na mocy decyzji osoby prowadzącej przedsiębiorstwo i w związku z dokonywanymi przez nią czynnościami prawnymi.”  

„Nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przedmioty służące do prowadzenia przedsiębiorstwa powinny należeć do tej samej masy majątkowej co przedsiębiorstwo. W konsekwencji rozpatrywać należy przynależność przedsiębiorstwa jako całości do majątków małżonków, a nie przynależność poszczególnych składników przedsiębiorstwa do jednego z majątków małżeńskich.”

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

(Podtytuł artykułu: Czy przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej jednego małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżeńskiego?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego   ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym   rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)