Dożywotnie alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu są zgodne z Konstytucją

Prawo rodzinne 

lis

17

W dniu 25 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 27/2012) orzekł, iż alimenty do których jest zobowiązany jeden z małżonków, który został uznany za wyłącznie winnego rozwodu są zgodne z Konstytucją.

Takie alimenty mogą zostać zasądzone od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a zatem od tego małżonka, który odpowiada za rozwód. Istotne jest jednak, aby rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Jeśli po rozwodzie sytuacja materialna małżonka niewinnego nie ulegnie zmianie albo pogorszy się ale w sposób nieznaczny, alimenty się nie należą.

Sąd zasądza alimenty tylko na żądanie małżonka niewinnego. Nie jest konieczne, aby małżonek popadł w biedę po rozwodzie, wystarczy, że poziom jego życia, który miał w czasie małżeństwa znacznie się pogorszy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jedno z małżonków nie pracowało w czasie małżeństwa i zajmowało się wychowywaniem dzieci, a drugi małżonek uznany następnie za wyłącznie winnego rozwodu, utrzymywał dom i rodzinę. Ustalając czy doszło do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej uprawnionego konieczne jest sprawdzenie ile pieniędzy jest potrzebnych do zaspokojenia potrzeb małżonka, który nie odpowiada za rozwód, a następnie ile pieniędzy czy środków posiada ten małżonek nie winny.

Małżonek niewinny nie może żądać alimenty jeśli ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej, a tego nie robi, bo nie ma na to ochoty i woli być utrzymywany przez rozwiedzionego małżonka. Sąd będzie brał również pod uwagę stopę życiową małżonków w czasie małżeństwa, a zatem standard ich życia. Zasądzenie alimentów nie może polegać na tym, aby małżonek winny rozwodu musiał oddawać całą swoją pensję małżonkowi niewinnemu.
Obowiązek zapłaty takich alimentów nie wygasa automatycznie po określonym czasie. Wygasa w razie zawarcia przez małżonka, który otrzymuje alimenty nowego małżeństwa. Alimenty wygasają również po upływie 5 lat, jeśli zostały zasądzone od małżonka, który nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Ten 5 –letni okres może jednak zostać przedłużony przez sąd z powodu wyjątkowych okoliczności.

Oznacza to, iż alimenty płacone przez małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia mogą być egzekwowane przez wiele lat po rozwodzie a nawet dożywotnio.

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku uznał, iż „Zawierając małżeństwo, każdy z małżonków dobrowolnie przyjmuje na siebie zobowiązanie do zaspokajania potrzeb rodziny, które w założeniu (w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie) ma trwać dożywotnio. W wypadku rozwodu z winy jednego małżonka taka relacja między małżonkami zostaje przedwcześnie skrócona i to jednostronną decyzją jednego z nich. W przypadku, gdy małżonek uprawniony poświęcił swoją karierę zawodową dla dobra rodziny, pogorszenie jego sytuacji majątkowej będzie więc miało najczęściej charakter trwały i nieodwracalny, powodując konieczność dożywotnej alimentacji.

Podstawa prawna: art. 60 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)