Cofnięcie pozwu oznacza przegranie procesu i obowiązek zwrotu kosztów na rzecz drugiej strony

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

kwi

26

Jeżeli w sprawie sądowej powód cofa złożony przez siebie pozew, to jest traktowany jako strona przegrywająca proces, a w konsekwencji zobowiązana do zwrotu na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów pełnomocnika z wyboru. Nie ma przy tym znaczenia, że powód korzystał ze zwolnienia od kosztów sądowych. Tak wypowiedział się w postanowieniu z 7 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (V Acz 1286/16). W sprawie tej powód domagał się ochrony dóbr osobistych związanych z używaniem przez pozwaną nazwiska powoda mimo orzeczonego ponad 30 lat temu rozwodu stron oraz zasądzenia z tego tytułu na rzecz powoda kwoty 250.000 zł.

Postawa prawna: art. 98, art. 203 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), art. 59 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy cofnięcie pozwu wiąże się ze zwrotem kosztów drugiej stronie?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   dóbr osobistych   zapłaty z umowy pożyczki   zapłaty z tytułu poręczenia   o odszkodowanie z umowy przedwstępnej   o zapłatę zadatku   o zapłatę w e-sądzie   o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)