Bezskuteczne wydziedziczenie bliskiej osoby w testamencie

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

sty

08

Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie trafiła sprawa dotycząca wydziedziczenia w testamencie córki z powodu nie utrzymywania kontaktów z ojcem i niedopełniania obowiązków rodzinnych. Powódka będąca córką zmarłego pozwała siostrzenicę o zapłatę kwoty 285 000 zł tytułem pokrycia zachowku przysługującego jej po zmarłym ojcu.

Z ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd I instancji wynikało, iż spadkodawca sporządził w 2009 r. testament notarialny, w którym do całości spadku powołał swoją siostrzenicę, jednocześnie wydziedziczając córkę.  Jako powód wydziedziczenia podany został brak zainteresowania ojcem oraz nie utrzymywania z nim kontaktów i nie odwiedzania go. Po śmierci spadkodawcy cały spadek nabyła w całości siostrzenica.

Sąd Okręgowy ustalił iż brak kontaktu powódki z ojcem był wynikiem rozpadu pożycia małżeńskiego jej rodziców w roku 1986, skutkującego orzeczeniem rozwodu w 1993 r. W wyroku rozwodowym władza rodzicielska nad córką stron, powierzona została obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy matce. Ojciec obciążony został obowiązkiem alimentacyjnym wobec córki. Powódka w roku 2006, po osiągnięciu pełnoletniości, wystąpiła do sądu o podwyższenie tych alimentów.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy oddalił powództwo wydziedziczonej córki o zapłatę kwoty 285 000 zł tytułem pokrycia zachowku przysługującego jej po zmarłym ojcu uznając, iż dokonane w testamencie przez spadkodawcę wydziedziczenie  córki było skuteczne. 
Sąd Apelacyjny, do którego trafiła apelacja powódki, od niekorzystnego dla niej wyroku Sądu I instancji, stwierdził iż przesłanki usprawiedliwiające wydziedziczenie i mające charakter trwały powinny co najmniej istnieć w momencie sporządzania przez spadkodawcę testamentu wydziedziczającego. (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 czerwca 1971 r. wydanym w sprawie III CZP 24/71) a skuteczność wydziedziczenia uwarunkowana jest tym, aby ustawowa przyczyna wydziedziczenia istniała w dacie sporządzania testamentu, wynikała z jego treści i nie była wybaczona. 

Zgodnie z powyższym Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r. (VI ACa 1697/15) uznał, iż w dacie sporządzania przez ojca powódki testamentu tj. w 2009 r. nie sposób było przyjąć, iż powódka w sposób uporczywy nie dopełniała swoich obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy, a tym samym, że nastąpiło skuteczne jej wydziedziczenie na podstawie art. 1008 k.c., ponieważ brak zainteresowania z jej strony ojcem i nie utrzymywanie z nim kontaktów był wynikiem jego zachowania polegającego na odejściu od rodziny, nie wyrażaniu jakiejkolwiek woli i chęci nawiązania chociażby najmniejszej relacji z córką.

Podstawa prawna: art. 991, art. 1008 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wydziedziczenie w testamencie bliskie osoby może okazać się nieskuteczne?)

Artykuł powiązano z:  o zachowek  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)