Bez zachowku dla dziecka po odrzuceniu spadku przez rodzica

Data publikacji: 06.05.2020r.

Czy osobą uprawnioną do zachowku, która jako zstępny byłaby powołana do spadku z ustawy, jest wnuk spadkodawcy jako dalszy zstępny, gdy dziecko spadkodawcy jako spadkobierca ustawowy odrzuciło spadek z ustawy, w sytuacji gdy dziedziczenie (stwierdzenie nabycia spadku) nastąpiło na podstawie testamentu, a dziecko spadkodawcy, które odrzuciło spadek nie zostało powołane do dziedziczenia na podstawie tego testamentu? – takie pytanie trafiło do Sądu Najwyższego. 

W odpowiedzi Sąd Najwyższy podjął uchwałę w dniu 23 października 2019 r. (III CZP 23/19), że dalszy zstępny spadkodawcy nie jest uprawniony do zachowku po nim, jeśli - w razie dziedziczenia testamentowego - zstępny spadkodawcy złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku z ustawy.

W analizowanej sprawie sąd stwierdził spadek na podstawie testamentu na rzecz jednej z córek spadkodawcy. Dziecko drugiej córki, która nie odziedziczyła spadku z testamentu, ale odrzuciła spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego, wystąpił przeciwko ciotce o zachowek. 

Sąd jednak uznał, że nie należy się wnukowi w takim przypadku zachowek. 

Art.  991 §  1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
§  2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Art.  1020. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.
 
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wnuk ma prawo do zachowku jak rodzic odrzuci spadek?)

Artykuł powiązano z:  o zachowek  

wróć

phone