Adopcja ze wskazaniem jest legalna

Prawo rodzinne 

sie

11

Adopcja ze wskazaniem wynika z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. Adopcja ta zwana potocznie „adopcją ze wskazaniem” nie jest ograniczona do kręgu osób spokrewnionych bądź spowinowaconych z dzieckiem.

Nie zostały co chwili obecnej wprowadzone żadne zmiany w przepisach zakazujące tego typu adopcji bądź ograniczające ją do osób spokrewnionych z dzieckiem. Takie ograniczenie jest mało prawdopodobne z uwagi na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Możliwe jednak, iż ograniczenia zostaną wprowadzone na poziomie organizacyjnym. Rozważana jest bowiem zmiana przepisów prowadząca do konieczności składania wniosku o przysposobienie za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego.

Podstawa prawna: art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)