Adopcja pasierba przez macochę

Prawo rodzinne 

kwi

10

Prawo przewiduje możliwość adopcji pasierba, czyli dziecka małżonka z innego związku, przez drugiego małżonka np. macochę. Konieczne jest jednak, aby drugi z rodziców dziecka wyraził zgodę na tę adopcję bądź orzeczeniem Sądu został prawomocnie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zwrócić należy również uwagę, iż małżonek, który wnioskuje o adopcję jest ustawowo zwolniony z odbycia procedury szkoleniowej przed ośrodkiem adopcyjnym i nie musi uzyskać świadectwa ukończenia szkolenia. Ponadto z uwagi na fakt, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską drugiego małżonka, nie następuje zgłoszenie dziecka do przysposobienia do ośrodka adopcyjnego. 

Postawa prawna: art. 121, art. 121[1] ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

(Podtytuł artykułu: Czy żona może adoptować dziecko swojego męża z innego związku?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)