Emerytura dla ubezpieczonych z rocznika 1953

Ubezpieczenia społeczne 

gru

04

Już nie wiele czasu zostało na złożenie wniosku o przeliczenie wysokości emerytury dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. Termin bowiem upływa 10 stycznia 2021 r. Zmiana przepisów była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt P 20/16. Trybunał uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zmiana przepisów weszła w życie 10.07.2020 r. ZUS ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy od tej daty przeliczyć wysokość emerytury ubezpieczonym z 1953 r. Konieczne jest jednak złożenie wniosku w termonie 6 miesięcy od 10 lipca 2020 r., czyli do 11 stycznia 2021 r. (10 stycznia wypada bowiem w niedzielę) o dokonanie takiego przeliczenia (wniosek o przyznanie emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b). 

Podstawa prawna: art. 194i, art. 194j ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Emerytura dla ubezpieczonych z rocznika 1953)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)