Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód   Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód wsparcie: GSpeech

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NOWE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany prawa upadłościowego. Nowe przepisy istotnie wpłynęły na kształt upadłości konsumenckiej. Zmiany miały (przynajmniej w założeniu) ułatwić sporządzanie wniosków o upadłość.

 

Wniosek już tylko na formularzu

Od stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na specjalnie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzu. Zamysłem było usystematyzowanie wzorca wniosku i danych w nim zawartych oraz zwiększenie dostępności upadłości konsumenckiej. Niestety wniosek jest niepraktyczny i przysparza wielu problemów konsumentom, jak również i profesjonalnym pełnomocnikom. Niektóre pola formularza nie są do końca zrozumiałe, a ich nie wypełnienie bądź wypełnienie niewłaściwe może spowodować zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak przykład warto wskazać na rubrykę wniosku dotyczącą terminu zapłaty środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym dłużnika.

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W 2015 ROKU: ŁATWIEJ, HUMANITARNIEJ I TAKŻE DLA BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

Nowelizacja prawa upadłościowego konsumentów weszła w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

W nowych przepisach przewiduje się, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wyłącznie dłużnik. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, np. bank, w którym dłużnik zaciągnął zobowiązanie zabezpieczone hipoteką na kupowanej za kredyt nieruchomości.

Nie każdy jednak wniosek będzie podlegał uwzględnieniu przez sąd. Wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Czytaj więcej...

Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... wsparcie: GSpeech